Our Photo Album Fulmodeston: Christ Church, Fulmodeston