Church of England Diocese of Leeds Claremount, St. Thomas the Apostle

St Thomas the Apostle

Get in touch

Revd Kathia Shoesmith

C/o St Thomas the Apostle, Claremount, Halifax
01422244330